2021-2027 CLLD

OPZ+ Komunitní aktivity

Cílem je Zajistit sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení osob v rámci sociální problematiky rodin a prevence sociálně - patologických jevů mimo školu prostřednictvím programů zmírňujících sociální znevýhodnění, prevence sociálně - patologických jevů a komunitního pracovníka.

Aktivity projektu:

  1. Podpora a koordinace programů zaměřených na pomoc problémovým žákům a podpora dětí cizinců a dětí s odlišným mateřským jazykem
  2. Podpora a koordinace programů směřujících k motivaci vzdělávání žáků mimo školská zařízení
  3. Podpora a koordinace programů primární prevence sociálně-patologických jevů a posilování zodpovědnosti za vlastní život
  4. Podpora a koordinace aktivit zdravého začlenění do školního kolektivu a aktivit k posilování občanských a lidských ctností

Komunitní aktivity:

  • Dne 6. června 2023 proběhla beseda pro rodiče na téma: Internet (ne)bezpečně. Pozvánku naleznete zde.
  • Dne 9. června 2023 proběhli Dny pro rodinu v Novém Městě nad Metují - viz. aktuality MAS
  • Dne 19. června 2023 proběhla přednáška pro veřejnost na téma: Nedostatek financí. Pozvánku naleznete zde.
  • Dne 07. prosince 2023 proběhne zážitkový workshop na téma: Vánoční tvoření. Pozvánku naleznete zde.
  • Dne 15. února 2024 proběhne praktický workshop pro veřejnost na téma: První pomoc. Pozvánku naleznete zde.