Předchozí období

LEADER ČR 2006

Úspěšně realizované projekty v rámci Programu LEADER ČR 2006 :

Název projektu, žadatel-příjemce, Celkové náklady/Dotace

1. BIOMELKY (technologie) Radoslava Šimáková 952.000,- Kč/300.000,- Kč

2. Koncertní střešní konstrukce a pódium OS BESEDA Val 443.851,- Kč/350 000,- Kč

3. Nákup mulčovače Ekofarma Strakovec s.r.o. 826.000,- Kč/240 000,- Kč

4. Kanalizace k sídlišti RD Obec Česká Čermná 707.000,- Kč/440 000,- Kč

5. Nákup techniky na údržbu mezí Ing. Jiří Petr 2.380.000,- Kč/690 000,- Kč

6. Nákup stroje na údržbu veřejných prostranství Obec Olešnice v Orlických horách 1.100.000,- Kč/490 000,- Kč

7. Rekonstrukce střechy stodoly Miloš Valtera 887.918,- Kč/190 000,- Kč

Celkové náklady na projekty: 7.296.796,- Kč

Celková výše dotace: 2.700.000,- Kč

LEADER + 2006

V závěru roku 2005, kdy se členové MAS POHODA venkova rozhodli vypracování strategie daného území, členové Programového výboru schválili podání žádosti o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství, opatření Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření Rozvoj venkova (LEADER +) 2.1.4., s investičním záměrem Osvojování schopností.

Pro tento premiérový vstup MAS POHODA venkova do leaderovského chápání regionuů připravili zástupci MAS ve spolupráci s regionální rozvojovou agenturou RDA Rychnov nad Kněžnou žádost o výše uvedenou finanční pomoc, kde hlavním tématem je samotný název MAS :

Podpora Orlických Hor, Opočenska a DobrušskA.

Cílem projektu bylo úspěšně zapojit aktivní zástupce daného území ze všech možných odvětví podnikatelské, neziskové, ale i státní sféry tak, aby se zapojili do zpracovávání Integrované strategie území MAS POHODA venkova, a tím společně vytvořili dlouhodobou vizi pro rozvoj našeho venkova.

Úspěšné posouzení žádosti a přislíbení finanční pomoc ve výši 575 tis. Kč nebylo bezvýznamnou záležitostí v dosavadní historii MAS POHODA venkova. Naše občanské sdružení v rámci projektu v závěru roku 2006 skutečně dokončilo tak potřebnou strategii, došlo k vybavení kanceláře základní technikou a v neposlední řadě využilo finanční prostředky jak k vlastní prezentaci, tak i prezentaci samotného leaderovství !

Tím byla nastartována i samotná profesionalizace MAS POHODA venkova.

Leader 2007–2013

V programovém období 2007-2013 místní akční skupina realizovala svůj Strategický plán Leader ,,Krok za krokem s POHODOU venkovem", v rámci kterého podpořila celkem 125 projektů. Bližší informace naleznete na níže uvedených odkazech:

 

EU PROGRAM ROZVOJE VENKOVA