2021-2027 CLLD

OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021-2027

Oznamujeme zájemcům z řad podnikatelů, že připravujeme 1.výzvu k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021-2027.

Podporované aktivity: 

  • Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury
  • Pořízení výrobních strojů a zařízení s cílem robotizace, automatizace a digitalizace výroby a služeb

Výše podpory: 125 000 - 1 000 000 Kč (v režimu de minimis)

Míra dotace: 50% 

Příjemci: malé a střední podniky (dle definice GBER)

  • V první fázi podávají zájemci o dotaci žádost na MAS, která vydá stanovisko
  • Výzva k podávání žádostí o dotaci bude vyhlášena v následujících měsících 
  • Zájemce prosíme, ať se na nás obrátí k projednání svého záměru, případně k podání dalších informací

Výzva MAS bude vycházet z nadřazené výzvy MPO. Více info na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/

Kontaktní osoba:

Ing. Mgr. Martina Juričková 
Tel: (+420) 734 743 030
E-mail: martina.jurickova%z%pohodavenkova.cz