Kontakt

Místní akční skupina POHODA
venkova, z.s.

(zkráceně MAS POHODA venkova, popř. MAS-Pv)
zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod oddílem L, vložkou 5707

Sídlo a kancelář:
Solnická 57, Dobruška, PSČ 518 01
IČ: 27005577
ID datové schránky: jyys82e

mas%z%pohodavenkova.cz

Solnická 57, 518 01 Dobruška

Tým MAS

Ing. Olga Prázová

hlavní manažer projektů MAP II

Ing. Dita Leinweberová

manažer Strategie CLLD, Šablony pro MŠ a ZŠ

Renata Holečková

finanční manažer MAP II, účetní 

Ing. Markéta Cejnarová

projektový manažer MAP II Dobrušsko

Bc. Jana Fišerová

projektový manažer MAP II Novoměstsko

Bc. Zdeněk Drašnar

předseda

(+420) 728 581 434
zdenek.drasnar%z%pohodavenkova.cz

 

Mgr. Jana Mervartová

mateřská dovolená