Kontakt

Místní akční skupina POHODA
venkova, z.s.

(zkráceně MAS POHODA venkova, popř. MAS-Pv)
zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod oddílem L, vložkou 5707

Sídlo a kancelář:
Solnická 57, Dobruška, PSČ 518 01
IČ: 27005577
ID datové schránky: jyys82e

mas%z%pohodavenkova.cz

Solnická 57, 518 01 Dobruška

Tým MAS

Ing. Olga Prázová

hlavní manažer projektů MAP III

VZDĚLÁVÁNÍ, PR

Bc. Zdeněk Drašnar

předseda

 

(+420) 728 581 434
zdenek.drasnar%z%pohodavenkova.cz

 

Mgr. Jana Mervartová

hlavní manažer Strategie CLLD

DOTACE

Nová zelená úsporám Light

Ing. Markéta Cejnarová

projektový manažer MAP III

VZDĚLÁVÁNÍ

Renata Holečková

finanční manažer

ÚČETNICTVÍ 

Bc. Jana Fišerová

projektový manažer 

VZDĚLÁVÁNÍ a DOTACE

Mgr. Lenka Moravcová

projektová manažerka

 

Ing. Tomáš Vidlák

projektový manažer Strategie CLLD

DOTACE

Nová zelená úsporám Light

(+420) 604 535 956

tomas.vidlak%z%pohodavenkova.cz 

Ing. Dita Leinweberová

projektový manažer Strategie CLLD (MD)

DOTACE