Kontakt

Místní akční skupina POHODA
venkova, z.s.

(zkráceně MAS POHODA venkova, popř. MAS-Pv)
zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod oddílem L, vložkou 5707

Sídlo a kancelář:
Solnická 57, Dobruška, PSČ 518 01
IČ: 27005577
ID datové schránky: jyys82e
mas%z%pohodavenkova.cz

 

KONZULTACE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ

Solnická 57, 518 01 Dobruška

Tým MAS

Bc. Zdeněk Drašnar

předseda MAS

 

(+420) 728 581 434
um.starosta%z%novy-hradek.cz 

 

Mgr. Jana Mervartová

hlavní manažer Strategie CLLD

Hana Kovářová

finance a personalistika MAS

 

Ing. Tomáš Vidlák

projektový manažer Strategie CLLD

IROP, PRV, SZP

(+420) 604 535 956

tomas.vidlak%z%pohodavenkova.cz 

Ing. Dita Leinweberová

projektový manažer Strategie CLLD 

PRV, SZP

Ing. Mgr. Martina Juričková

projektový manažer Strategie CLLD a OPZ+

IROP, OP TAK

Ing. Linda Dvořáková

hlavní manažer projektů MAP

Mgr. Lenka Moravcová

Evaluátor MAP, ŠABLONY, NZÚL a regionální výrobky

Hana Kovářová

finance a personalistika MAS

 

Petra Středová

projektový manažer projektů MAP

Bc. Jana Fišerová

koordinátor projektu, komunitní pracovník

Markéta Nyčová

koordinátor projektu, komunitní pracovník

Ing. Mgr. Martina Juričková

projektový manažer Strategie CLLD a OPZ+

IROP, OP TAK

Renata Konvalinová

energetický koordinátor MAS

Mgr. Lenka Moravcová

Evaluátor MAP, ŠABLONY, NZÚL a regionální výrobky

Mgr. Lenka Moravcová

Evaluátor MAP, ŠABLONY, NZÚL a regionální výrobky