Kontakt

Místní akční skupina POHODA
venkova, z.s.

(zkráceně MAS POHODA venkova, popř. MAS-Pv)
zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod oddílem L, vložkou 5707

Sídlo a kancelář:
Solnická 57, Dobruška, PSČ 518 01
IČ: 27005577
ID datové schránky: jyys82e

mas%z%pohodavenkova.cz

Solnická 57, 518 01 Dobruška

Tým MAS

Ing. Olga Prázová

hlavní manažer projektů MAP II

Mgr. Jana Mervartová

manažer Strategie CLLD, Šablony pro MŠ a ZŠ

Renata Holečková

finanční manažer MAP II, účetní 

Ing. Markéta Cejnarová

projektový manažer MAP II Dobrušsko

Ing. Dita Leinweberová

projektový manažer Strategie CLLD

Bc. Jana Fišerová

projektový manažer MAP II Novoměstsko

Bc. Zdeněk Drašnar

předseda

(+420) 728 581 434
zdenek.drasnar%z%pohodavenkova.cz