2021-2027 CLLD

OPZ+

Projekt Podpora rodin na území MAS POHODA venkova 

Projekt je zaměřený na 2 okruhy a pomocí dílčích aktivit primárně cílí na pomoc dětem a rodičům.

  1. Sociální znevýhodnění

    Cílem je zajistit sociální začlenění a prevenci sociálního vyloučení osob v rámci sociální problematiky rodin a prevence sociálně-patologických jevů mimo školu prostřednictvím programů zmírňujících sociální znevýhodnění a prevencí sociálně-patologických jevů prostřednictvím komunitního pracovníka.
  2. Podpora rodin

    Cílem je umožnit slaďování péče o děti s prací a s výkonem profese rodičů prostřednictvím zajištění služeb péče o děti se zaměřením na podporu a rozvoj přirozených vazeb v komunitě v rámci komunitních venkovských táborů a dětského komunitního klubu.