2021-2027 CLLD

OPZ+ Komunitní venkovské tábory

V rámci aktivity zaměřené na realizaci komunitních venkovských táborů bude po dobu 36 měsíců realizováno celkem 48 turnusů komunitních venkovských táborů na více místech v území, s cílem podpořit a rozvíjet přirozené vazby v komunitě. Komunitní venkovské tábory budou určeny pro děti od 3 do 15 let věku včetně. Komunitní venkovské tábory budou realizovány zejména v době školních prázdnin (letní a jarní prázdniny apod.). Program bude zajištěn pro dopolední i odpolední část během pracovních dnů v době  od 7 do 16 hodin. Komunitní tábory budou zaměřeny na sportovní a kulturní hry, na život v přírodě. Program bude připraven úměrně věku přihlášených dětí. Cílem bude vytvářet u dětí pozitivní vztah ke sportu, kultuře, přírodě, historii a tradicím svého bydliště. Rozvíjeny budou přirozené vazby v komunitě.

Dokumenty 2023:

Komunitní venkovské tábory 2023

 

Pozvánka na pracovní jednání dne 23.01.2024 k realizaci venkovských komunitních táborů zde.

Dokumenty 2024:

Komunitní venkovské tábory 2024: