Členství

Místní akční skupina (MAS) je tvořena členy MAS, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci MAS.

MAS je otevřeným partnerstvím. Všechny podmínky pro přistoupení partnerů vč. práv a povinností partnera jsou uvedeny ve stanovách a jsou zveřejněny na internetových stránkách MAS.

Počet partnerů MAS je nejméně 21, zároveň poměr počtu partnerů vůči počtu obyvatel území působnosti MAS je minimálně 1:2000 (počet obyvatel ke dni 1. 1. 2014).

Žádost o členství 

Zájmové skupiny MAS 

Stanovy MAS 

Aktuální seznam všech členů MAS : (nejvyšší orgán - Valná hromada)

Předseda = statutární orgán spolku :

Sektor veřejný, zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce
MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK zastoupený Bc. Zdeňkem Drašnarem

Aktuální seznam členů Programového výboru MAS : (výkonný a rozhodovací orgán)

Sektor soukromý (neziskový), zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách zastoupený Vítem Kloučkem, DiS.
Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek zastoupená Ing. Milošem Vondřejcem
Spolek Velká Deštná, zastoupený Martinem Struhařem

Sektor soukromý (podnikatelský), zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR
Joseph Michael Barton Dobenin zastoupený Ondřejem Daňkem, DiS.

Sektor soukromý (podnikatelský), zájmová skupina Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání
EKOFARMA Strakovec s.r.o. zastoupená Ing. Jiřím Čtvrtečkou
Ing. Jiří Petr, soukromý zemědělec

Sektor veřejný, zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce
Město Nové Město nad Metují zastoupené Ing. Milanem Slavíkem
Obec Deštné v Orlických horách zastoupená Kateřinou Tenchovou Dismanovou
Město Opočno zastoupené Šárkou Škrabalovou
MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK zastoupený Bc. Zdeňkem Drašnarem (předseda)
Město Dobruška zastoupené Janem Špačkem

Aktuální seznam členů Výběrové komise MAS : (výběrový orgán)

Sektor soukromý (neziskový), zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek zastoupený Ing. Milanem Holinkou

Sektor soukromý, zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR
Lenka Jiránková, DiS. (fyzická osoba, nečlen MAS)
Ing. Petra Zilvarová (fyzická osoba, nečlen MAS) - předsedkyně komise

Sektor soukromý, zájmová skupina Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání

Kamila Klímová, DiS. (fyzická osoba, nečlen MAS)

Sektor soukromý (podnikatelský), zájmová skupina Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání
LABRIS, s.r.o. zastoupená Ing. Lenkou Čtvrtečkovou
Kamil Tomek, zemědělský podnikatel

Sektor veřejný, zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce
OBEC KOUNOV zastoupená Ing. Jaroslavem Baškem
OBEC OHNIŠOV zastoupená Bc. Petrou Novotnou
OBEC SLAVOŇOV zastoupená Lukášem Bartošem

Aktuální seznam členů Kontrolní a monitorovací komise MAS : (kontrolní orgán)

Sektor veřejný, zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce
OBEC PODBŘEZÍ zastoupená Ester Horákovou (předsedkyně komise)
OBEC SEMECHNICE zastoupená Michaelou Vaňkovou                                                                                                                                    OBEC POHOŘÍ zastoupená Helenou Suchánkovou