2014-2020 CLLD

Příprava strategie

Místní akční skupina POHODA venkova se pomalu začala připravovat na nové programovací období 2014-2020. Stěžejním úkolem pro následující programovací období bude vytvoření nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS POHODA venkova. Tvorba této strategie bude z velké části probíhat komunitním způsobem, tedy se zapojením veřejnosti a občanů.

Projektový list a anketa

První možností, jak můžete přispět ke směřování strategie, je, že vyplníte Projektový list, ve kterém popíšete Vaše záměry, které byste chtěli realizovat (každý může samozřejmě uvést více námětů) a společně s tím odpovíte na několik anketních otázek. Vyplněné odešlete dle instrukcí uvedených v dokumentech nejpozději do 30.4. 2014.

Za vyplnění a spolupráci předem děkujeme.

Veřejná projednání k tvorbě strategie

Chcete-li přispět k tvorbě integrované strategie svojí troškou do mlýna, rádi Vás uvítáme na některém z veřejných setkáních...

Zasedání tematických pracovních skupin

Chcete-li přispět k tvorbě integrované strategie svojí troškou do mlýna, rádi Vás uvítáme na některém z veřejných zasedání tematických pracovních skupin...

Další setkání k přípravě SCLLD

Další setkání k přípravě SCLLD se konají v rámci jednání ke konkrétním oblastem, jako je např. regionální školství či spolupráce MAS a obcí...

Pracovní verze strategie

Pracovní verzi strategie na období 2014-2020 je možné do 30.9. 2014 připomínkovat !!! Návod k připomínkování a pracovní verzi strategie naleznete na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj Ministerstva pro místní rozvoj. Využijte proto příležitost, jak ovlivnit rozvoj regionu na nové programovací období. Za každé připomínky budeme rádi...