Zpět na výpis

Výzva IROP 14 - Bezpečnost dopravy a cyklodoprava I

Výzva číslo 510/06_16_038/CLLD_15_01_071.
Vyhlášení 20.07. 2020 v 10 h., ukončení příjmu 30.9. 2020 v 13 h.

 

Základní informace k výzvě

Modifikovaný Text výzvy 14.výzva MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava I (navýšení finanční alokace výzvy z 10 145 826,00 Kč na 10 383 250,08 Kč)

Text výzvy 14.výzva MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava I (vyhlášena 20.7. 2020 v 10 h., ukončení příjmu 30.9. 2020 v 13 h.)


Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 53 Udržitená doprava - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů. 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti pro aktivitu Cyklodoprava. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze této Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Kontrolní listy MAS

Seznamy Žádostí o podporu

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů