Zápisy z jednání Výběrové komise MAS

Zveřejněné zápisy z jednání výběrového orgánu spolku - Výběrové komise MAS: