Zpět na výpis

Výzva IROP 10 - Technika pro IZS II

Výzva číslo 069/06_16_076/CLLD_15_01_071.
Vyhlášena 17.9. 2018, ukončení příjmu 31.12.2018 v 13 h.

 

Základní informace k výzvě:

Modifikovaný Text výzvy 10.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS II (navýšení finanční alokace výzvy z 2 736 840,00 Kč na 2 738 219,00 Kč)

Text výzvy 10.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS II (vyhlášena 17.9. 2018, ukončení příjmu 31.12. 2018 v 13 h.)


Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů. 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

Kontrolní listy MAS:

Seznamy Žádostí o podporu:

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů: