ABC pro místní výrobce

ABC pro místní výrobce je projektem spolupráce tuzemských místních akčních skupin (Místní akční skupina POHODA venkova, MAS Železnohorský region, o.s.) s lotyšskými (Association Cesu rajona lauku partneriba, Association SATEKA, Vidzeme Rural Partnership "Brasla", Public and private partnership society "Zied zeme", Madona Municipality Foundation) a litevskými (Kedainiai district local action group, Local action group "Pajurio kraštas") MASkami.

ANOTACE PROJEKTU

Český systém certifikace a odbytu výrobků českých partnerů bude detailně představen zástupcům z Litvy a Lotyšska, stane se výchozím základem- zrcadlovým projektem-pro vytvoření obdobného systému v uvedených zahraničních regionech. V praxi bude vytvořený systém prověřen na společných akcích pro výrobce v ČR i zahraničí. Výstupem bude materiál příkladů dobré praxe při odbytu místní produkce na základě již společného systému certifikace k využití ve všech partnerských regionech. Mezi konkrétní výstupy projektu patří: vzájemné setkávání v rámci mezinárodních seminářů o regionálních produktech, exkurze do zahraničí a uspořádání mezinárodního setkání výrobců v Dobrušce. Hlavním mottem projektu je asistence a pomoc při vytvoření zrcadlového systému certifikace regionálních produktů pro partnery.

AKTIVITY PROJEKTU

1) úvodní studijní pobyt zahraničních zástupců v regionech ČR
2) vytvoření zrcadlového systému certifikace pro zahraniční partnery
3) vytvoření filmových skečů o regionálních producentech
4) mezinárodní seminář o reg. produktech v Lotyšsku
5) mezinárodní seminář o reg. produktech v Litvě
6) mezinárodní seminář o reg. produktech v České republice
7) vytvoření studijních materiálů pro zahraniční producenty - publikace
8) mezinárodní setkání výrobců v České republice
9) závěrečné mezinárodní setkání výrobců v Lotyšsku
10) předvedení vzorků místních výrobků v Lotyšsku
11) dvě mezinárodní výstavy v Litvě
12) workshop zaměřený na výměnu zkušeností k systému certifikace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Operační program: Program rozvoje venkova 2007-2013
Registrační číslo: 12/017/4210b/452/000065
Opatření: IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Záměr: b Realizace projektů mezinárodní spolupráce
Celkový rozpočet: 6 225 600,- Kč
Rozpočet MAS POHODA venkova: 334 300,- Kč
Požadovaná dotace: 255 870,- Kč

 

EU PROGRAM ROZVOJE VENKOVA