Orlické hory pro všechny

Orlické hory pro všechny je projektem spolupráce MAS NAD ORLICÍ, MAS ORLICKO a MAS POHODA venkova. Společným a hlavím cílem projektu je zlepšit možnosti trávení volného času pro handicapované osoby regionu Orlických hor a Podorlicka.

STUDIE

Výchozím bodem je zmapování možností turistických služeb v regionu a jeho vhodnosti pro lidi s různým handicapem. Zmapovaným subjektům bude nabídnuta možnost certifikace. Jednou z podpůrných aktivit bude i školení pro poskytovatele služeb zaměřené na zpřístupnění pro handicapované osoby a získání certifikace. Výsledky studie budou již v průběhu projektu prezentovány formou informační brožury.

Součástí projektu jsou i tři semináře, na kterých se mohou poskytovatelé stravovacích a ubytovacích služeb a provozovatelé atraktivit dozvědět všechny potřebné informace o projektu Orlické hory pro všechny, o tom, jak probíhají analýzy, o certifikátu BEZ BARIĚR, který bude možné získat, v případě, že analýzy dopadnou pro daný subjekt dobře a o dalších přínosech, které může podnikatel získat v případě, že se do projektu zapojí.

V závěru projektu budou vydány katalogy s analyzovanými objekty a letáky s mapkou lákající k návštěvě našeho kraje. Analyzované objekty také budou od března zveřejněny na webu jedemetaky.cz.

POŘÍZENÍ VYBAVENÍ

Nedílnou součástí projektu jsou investiční aktivity cílené na místní handicapované občany. Na území POHODY venkova se jedná konkrétně o pořízení vybavení pro stacionář NONA v Novém Městě nad Metují. V rámci projektu budou pořízeny 2 invalidní vozíky, 2 elektrické čtyřkolky, nájezdové lyžiny, 2 juniorské tříkolky, tandemové kolo, 2 trekové hole, 2 sady nářadí na opravy vozíků a 4 ks tašek na vozík.

Další investiční aktivity budou realizovány partnerskými MAS pro Oblastní charitu Ústí nad Orlicí – pobočku v Letohradě a v obci Kameničná pro občanské sdružení Šťastný domov.

AKCE

Završením celého projektu bude uspořádání 3 společných akcí zaměřených na setkání a navázání partnerství mezi organizacemi pracujícími s handicapovanými osobami. Na těchto akcích si bude moc pořizované vybavení vyzkoušet i široká veřejnost.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí - pobočka v Letohradě uspořádá 12. května Multikulturní odpoledne s Charitou. S občanským sdružením Šťastný domov přivítáme prázdniny na novém tábořišti v Kameničné 30. června. A na akci s optimistickým názvem "DOKÁŽEME TO!!!" si budete moci vyzkoušet 14. června nové pomůcky ve stacionáři NONA v Novém Městě nad Metují. Vše se uskuteční v roce 2012.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Operační program: Program rozvoje venkova 2007-2013
Registrační číslo: 11/013/4210a/452/000006
Opatření: IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Záměr: a Realizace projektů národní spolupráce
Celkový rozpočet: 2 685 034,- Kč
Rozpočet MAS POHODA venkova: 394 680,- Kč
Požadovaná dotace: 325 962,- Kč
Proplacená dotace: 284 471,- Kč

 

EU PROGRAM ROZVOJE VENKOVA