Uplatňování principu LEADER v KHK

Místní akční skupiny z Královéhradeckého kraje společně realizují projekt spolupráce s názvem Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji. Účelem projektu je posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné praxe. V rámci projektu vznikne doporučující metodika se soupisem praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení.

Na realizaci byla stanovena Koordinančí pracovní skupina (KPS), která se skládá ze 14 zástupců účastnících se místních akčních skupin. Tato KPS se pravidelně schází a řeší danou problematiku.

  • Seznam členů Koordinační pracovní skupiny najdete zde.
  • Zápisy z jednání Koordinační pracovní skupiny najdete zde.
  • Metodiku vytvořenou v rámci projektu najdete zde.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Operační program: Program rozvoje venkova 2007-2013
Registrační číslo: 15/022/4210a/452/000004
Opatření: IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Záměr: a Realizace projektů národní spolupráce
Celkový rozpočet: 6 509 585,- Kč
Rozpočet MAS POHODA venkova: 500 000,- Kč
Požadovaná dotace: 500 000,- Kč

 

EU PROGRAM ROZVOJE VENKOVA