Zpět na výpis

2. výzva MAS POHODA venkova – IROP 21– Veřejná prostranství I

Vyhlášení 2.10. 2023 v 10 h., ukončení příjmu 3.11. 2023 v 10 h.

Základní informace k výzvě:

Text 2. výzva MAS POHODA venkova – IROP 21– Veřejná prostranství I (vyhlášena 2.10. 2023 v 10 h., ukončení příjmu 3.11. 2023 v 10 h.)

Přílohy výzvy:

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 73 - Veřejná prostranství - SC 5.1 (CLLD) zde https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/73vyzvairop.

Orientační harmonogram výzvy.

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů: