Zpět na výpis

Výzva IROP 8 - Infrastruktura ZŠ II

Výzva číslo 135/06_16_075/CLLD_15_01_071._
Vyhlášena 15.3. 2018, ukončení příjmu 4.5.2018 v 13 h.

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 8.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol II (vyhlášena 15.3. 2018, ukončení příjmu 4.5. 2018 v 13 h.)


Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

Kontrolní listy MAS:

Seznamy Žádostí o podporu:

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů: