Zpět na výpis

Výzva IROP 15 - Technika pro IZS III

Výzva číslo 133/06_16_076/CLLD_15_01_071.
Vyhlášení 23.10. 2020 v 10 h., ukončení příjmu 30.11. 2020 v 13 h.

 

Základní informace k výzvě

Modifikovaný Text výzvy 15.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS III (navýšení finanční alokace výzvy z 1 221 837,47 Kč na 1 323 740 Kč)

Text výzvy 15.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS II (vyhlášena 23.10. 2020, ukončení příjmu 30.11. 2020 v 13 h.)


Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Kontrolní listy MAS

 

Seznamy Žádostí o podporu

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů