Zpět na výpis

Výzva IROP 13 - Infrastruktura základních škol, středních škol a vyšších odborných škol I

Výzva číslo 425/06_16_075/CLLD_15_01_071._
Vyhlášení 03.02. 2020 v 10 h., ukončení příjmu 30.6. 2020 v 13 h.

 

Základní informace k výzvě

II. Modifikovaný Text výzvy 13.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol, středních škol a vyšších odborných škol I (změna termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014 + z 30.4.2020 13:00 hod. na 30.6.2020 13:00 hod.)

Modifikovaný Text výzvy 13.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol, středních škol a vyšších odborných škol I (změna termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014 + z 31.3.2020 13:00 hod. na 30.4.2020 13:00 hod.)

Text výzvy 13.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol, středních škol a vyšších odborných škol I (vyhlášena 3.2. 2020 v 10 h., ukončení příjmu 31.3. 2020 v 13 h.)

 
Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů. 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

Kontrolní listy MAS

Seznamy Žádostí o podporu

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů