Zpět na výpis

Výzva IROP 12 - Infrastruktura škol a zájmového a neformálního vzdělávání I

Výzva číslo 344/06_16_075/CLLD_15_01_071.
Vyhlášena 31.5. 2019, ukončení příjmu 31.8. 2019 v 13 h.

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 12.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura škol a zájmového a neformálního vzdělávání I (vyhlášena 31.5. 2019, ukončení příjmu 31.8. 2018 v 13 h.)


Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů. 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

Kontrolní listy MAS:

Seznamy Žádostí o podporu:

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů: