Zpět na výpis

1. výzva MAS POHODA venkova - OP TAK 21 - Technologie pro MSP

Vyhlášení 31.1. 2024 v 10 hod., ukončení příjmu 29.2. 2024 v 10 hod.

Základní informace k výzvě:

Text 1. výzva MAS POHODA venkova - OP TAK 21 - Technologie pro MSP (vyhlášena 31.1. 2024 v 10 hod., ukončení příjmu 29.2. 2024 v 10 hod.)

Přílohy výzvy:

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO OP TAK č.1 - Technologie pro MAS (CLLD) zde.

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů: