Zpět na výpis

1. výzva MAS POHODA venkova – IROP 21– Vzdělávání I

Vyhlášení 2.10. 2023 v 10 h., ukončení příjmu 3.11. 2023 v 10 h.

Základní informace k výzvě:

Text 1. výzva MAS POHODA venkova – IROP 21– Vzdělávání I (vyhlášena 2.10. 2023 v 10 h., ukončení příjmu 3.11. 2023 v 10 h.)

Přílohy výzvy:

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 48 - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD) zde https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop.

Odkaz na Strategický rámec MAP DOBRUŠSKO (aktuální verze k 27.9.2023)

Odkaz na Strategický rámec MAP NOVOMĚSTSKO (aktuální verze k 27.9.2023)

Orientační harmonogram výzvy.

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů: