Zpět na výpis

Výzva IROP 7 - Infrastruktura SŠ a VOŠ I

Výzva číslo 097/06_16_075/CLLD_15_01_071.
Vyhlášena 2.1. 2018, ukončení příjmu 9.2.2018 v 13 h.

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 7.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol I (vyhlášena 2.1. 2018, ukončení příjmu 9.2. 2018 v 13 h.)


Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

Kontrolní listy MAS:

Seznamy Žádostí o podporu:

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů: