Zpět na výpis

Výzva IROP 17 - Bezpečnost dopravy a cyklodoprava II

Výzva číslo 587/06_16_038/CLLD_15_01_071
Vyhlášení 15.4. 2021 v 10 h., ukončení příjmu 17.5. 2021 v 13 h.

 

Základní informace k výzvě:

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 53 Udržitená doprava - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti pro aktivitu Cyklodoprava. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze této Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Kontrolní listy MAS:

Seznamy Žádostí o podporu

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů