Zpět na výpis

Výzva IROP 16 - Infrastruktura základních škol III

Výzva číslo 537/06_16_075/CLLD_15_01_071.
Vyhlášení 4.1. 2021 v 10 h., ukončení příjmu 3.2. 2021 v 13 h.

 

Základní informace k výzvě

Text výzvy 16.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol III (vyhlášena 4.1. 2021 v 10 h., ukončení příjmu 3.2. 2021 v 13 h.)

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Kontrolní listy MAS

 

Seznamy Žádostí o podporu

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů: