Výroční zprávy MAS

Zveřejněné Výroční zprávy MAS:

Výroční zpráva MAS za rok 2023 včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy účetní závěrky

 

Výroční zpráva MAS za rok 2022 včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy účetní závěrky

 

Výroční zpráva MAS za rok 2021 včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy účetní závěrky

 

Výroční zpráva MAS za rok 2020 včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy účetní závěrky

 

Výroční zpráva MAS za rok 2019

 

Výroční zpráva MAS za rok 2018

 

Výroční zpráva MAS za rok 2017

 

Výroční zpráva MAS za rok 2016

 

Výroční zpráva MAS za rok 2015

 

Výroční zpráva MAS za rok 2014

 

Výroční zpráva MAS za rok 2013

 

Výroční zpráva MAS za rok 2012

 

Výroční zpráva MAS za rok 2011

 

Výroční zpráva MAS za rok 2010

 

Výroční zpráva MAS za rok 2009

 

Výroční zpráva MAS za rok 2008

Výroční zpráva MAS za rok 2007

Výroční zpráva MAS za rok 2006