Zpět na výpis |

Ve výzvě č. PRV 1 MAS vybrala 21 žádostí

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. v první výzvě z programového rámce Programu rozvoje venkova vybrala celkem 21 žádostí o dotaci k podpoře. Celkem 6 žádostí nebylo z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeno a u jedné žádosti byla ukončena administrace z důvodu nezpůsobilosti výdajů. Přehledný Seznam vybraných a nevybraných žádostí najdete zde. Pro podpořené žadatele MAS připravila informační seminář, ze kterého zveřejnila prezentaci.