Zpět na výpis |

Prodloužili jsme termín dotazníkového šetření IROP 21+ do 30.9.2022

Naše Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. v současné době intenzivně pracuje na přípravě Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (IROP), k čemuž potřebuje znát Vaše projektové záměry. Nyní tedy máte jedinečnou možnost ovlivnit, v jakém objemu a do jakých oblastí budou finanční prostředky rozděleny, a to s ohledem na požadavky z území. Zapojte se proto a vyplňte nám svůj dotazník, a to nejdéle do 30. září 2022. Děkujeme!