Zpět na výpis |

Podílejte se s námi na rozvoji našeho regionu – připomínkování Strategie CLLD 2021-2027

Nejprve bychom Vám chtěli poděkovat za to, že jste se v zimě zapojili do dotazníkového šetření při plánování rozvoje území MAS POHODA venkova. Celý dosavadní proces přípravy dokumentu Strategie CLLD najdete zde. Nyní Vám přinášíme další možnost, jak se podílet na tom, aby se v našem regionu žilo v následujících 7 letech ještě lépe. Dokument s názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027 (SCLLD) přibližuje stěžejní oblasti podpory pro náš region a vzhledem k tomu, že práce na koncepční části SCLLD se blíží do cíle, máte poslední možnost ovlivnit podobu tohoto dokumentu uloženého zde. Dokument je možno připomínkovat do 27. června 2021 a zaslat své komentáře na email manager%z%pohodavenkova.cz.

Děkujeme za Váš čas a spolupráci při tvorbě dokumentu místa, kde jsme doma.