Zpět na výpis

Výzva IROP 6 - Sociální podnikání I

Výzva číslo 014/06_16_074/CLLD_15_01_071.
Vyhlášena 14.11. 2017, ukončení příjmu 9.3.2018 v 13 h.

 

Základní informace k výzvě:

Modifikovaný text výzvy 6.výzva MAS POHODA-IROP-Sociální podnikání I (vyhlášena 14.11. 2017, ukončení příjmu 9.3. 2018 v 13 h.)
Původní text výzvy 6.výzva MAS POHODA-IROP-Sociální podnikání I (vyhlášena 14.11. 2017, ukončení příjmu 9.2. 2018 v 13 h.)


Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Osnovu Podnikatelského plánu, Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

Kontrolní listy MAS:

Seznamy Žádostí o podporu:

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů: