Zpět na výpis

Výzva IROP 3 - Bezpečnost dopravy I

Výzva číslo 044/06_16_038/CLLD_15_01_071.
Vyhlášena 19.7. 2017, ukončení příjmu 29.9.2017 v 13 h.

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 3.výzva MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy I (vyhlášena 19.7. 2017, ukončení příjmu 29.9. 2017 v 13 h.)

Kontrolní listy MAS:

Seznamy Žádostí o podporu:

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:


Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Osnovu Studie proveditelnosti, Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.