Zpět na výpis

Výzva IROP 11 - Cyklodoprava I

Výzva číslo 261/06_16_038/CLLD_15_01_071
Vyhlášena 10.12. 2018, ukončení příjmu 17.01. 2019 v 13 h.

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 11.výzva MAS POHODA-IROP-Cyklodoprava I (vyhlášena 10.12. 2018, ukončení příjmu 17.01. 2019 v 13 h.)


Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.
 

Kontrolní listy MAS:

Seznamy Žádostí o podporu: