Zápisy z jednání Valné hromady MAS

Zveřejněné zápisy z jednání nejvyššího orgánu spolku - Valné hromady MAS: