Místní akční plán IV Novoměstsko

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Nové Město nad Metují

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území ORP Nové Město nad Metují, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z daného území.

Projekt místního akčního plánování ve vzdělávání na území ORP Nové Město nad Metují, který navazuje na předchozí projekty MAP, se zaměřuje na rozvoj partnerství, vztahů a spolupráce aktérů vzdělávání v území, dále prohloubení procesu společného místního akčního plánování prostřednictvím podpory spolupráce a zapojení škol, rozvíjení partnerství v území a implementace aktivit podle akčních plánů.

Více informací naleznete na https://www.mapn.cz/