Místní akční plán III Novoměstsko

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Nové Město nad Metují

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území ORP Nové Město nad Metují, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z daného území.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a následně základního vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Více informací naleznete na https://www.mapn.cz/