Podpora Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj podporuje činnost místních akčních skupin na svém území prostřednictvím dotací z dotačního fondu či ze svého rozpočtu. Královéhradecký kraj poskytl dotaci na realizaci následujících projektů:

Rok Číslo Název projektu Výše dotace

2022

2021

2020

2019

2018

22RGI01-0023

21RGI01-0041

20RGI01-0013

19RGI01-0028

18RGI01-0007

Podpora činnosti MAS 2022

Podpora činnosti MAS 2021

Podpora činnosti MAS 2020

Podpora činnosti MAS 2019

Podpora činnosti MAS 2018

300 000,-

150 000,-

150 000,-

150 000,-

150 000,-

2017 17RGI01-0025 Podpora činnosti MAS 2017 150 000,-
2016 16RGI01-0008 Podpora činnosti MAS 2016 150 000,-
2015 RG/2015/35 Činnost MAS v roce 2015 100 000,-
2014    RRCR/2014/MAS10      Účelová dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis     150 000,-
2013 RRCR/2013/MAS06 Dotace na provozní náklady MAS 150 000,-
2012 RR/2012/050-MAS Účelová finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve formě dotace    140 000,-
2011 11RRD09-0005 Podpora činnosti MAS POHODA venkova 67 000,-
2010 RRD092010/12 Podpora činnosti MAS POHODA venkova 95 000,-
2009 MAS2009-09RR Úhrada režijních nákladů 150 000,-
2008 MAS2008/08RR Úhrada režijních nákladů 150 000,-
2007 MAS2007/08RR Úhrada režijních nákladů 150 000,-