Podpora Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj podporuje činnost místních akčních skupin na svém území prostřednictvím dotací z dotačního fondu či ze svého rozpočtu. Královéhradecký kraj poskytl dotaci na realizaci následujících projektů:

Rok Číslo Název projektu Výše dotace

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

24RGI01-0029

22RGI01-0165

22RGI01-0023

21RGI01-0041

20RGI01-0013

19RGI01-0028

18RGI01-0007

Podpora činnosti MAS 2024

Podpora činnosti MAS 2023

Podpora činnosti MAS 2022

Podpora činnosti MAS 2021

Podpora činnosti MAS 2020

Podpora činnosti MAS 2019

Podpora činnosti MAS 2018

300 000,-

300 000,-

300 000,-

150 000,-

150 000,-

150 000,-

150 000,-

2017 17RGI01-0025 Podpora činnosti MAS 2017 150 000,-
2016 16RGI01-0008 Podpora činnosti MAS 2016 150 000,-
2015 RG/2015/35 Činnost MAS v roce 2015 100 000,-
2014    RRCR/2014/MAS10      Účelová dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis     150 000,-
2013 RRCR/2013/MAS06 Dotace na provozní náklady MAS 150 000,-
2012 RR/2012/050-MAS Účelová finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve formě dotace    140 000,-
2011 11RRD09-0005 Podpora činnosti MAS POHODA venkova 67 000,-
2010 RRD092010/12 Podpora činnosti MAS POHODA venkova 95 000,-
2009 MAS2009-09RR Úhrada režijních nákladů 150 000,-
2008 MAS2008/08RR Úhrada režijních nákladů 150 000,-
2007 MAS2007/08RR Úhrada režijních nákladů 150 000,-