Nová zelená úsporám light

Nová zelená úsporám Light

Energetická osvěta a dotační poradenství

Výzva je určena na zajištění energeticko-dotačního poradenství domácnostem ohroženým energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light.


Výše dotace: 150 000 Kč

 

Kdo může žádat:

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
  • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Na co můžete žádat:

Přílohy výzvy:

  1. Závazné podmínky výzvy
  2. Obecný přehled energeticky úsporných opatření

 

Kontaktní osoby pro pomoc s přípravou a podáním žádosti:

Mgr. Lenka Moravcová
tel: +420 739 057 255
e-mail: lenka.moravcova%z%pohodavenkova.cz

Mgr. Jana Mervartová
tel: +420 731 554 495
e-mail: jana.mervartova%z%pohodavenkova.cz

Ing. Tomáš Vidlák
tel: +420 604 535 956
e-mail: tomas.vidlak%z%pohodavenkova.cz