Nová zelená úsporám light

Nová zelená úsporám Light

Energetická osvěta a dotační poradenství

Výzva je určena domácnostem ohroženým energetickou chudobou. MAS POHODA venkova nabízí administrativní podporu klientům při podání žádosti a realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light.

Výše dotace: až 150 000 Kč na zateplení a 90 000 Kč na FVE

Kdo může žádat:

Vlastníci nebo spoluvlastníci:
  • rodinného domu,
  • bytu v bytovém domě nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt,
  • člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě (na základě smlouvy o nájmu).
 kteří mají v daném domě/bytě trvalý pobyt počínající před 12.9.2022

A zároveň:

  • žadatel a všichni členové domácnosti pobírají starobní důchod anebo invalidní důchod 3. stupně,
  • žadatel v období 12.9.2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti,
  • v období 12.9.2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů domácnosti přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem. 

Na co můžete žádat:

Přílohy výzvy:

  1. Závazné podmínky výzvy NZÚ Light 2024
  2. Obecný přehled energeticky úsporných opatření

Kontaktní osoby pro pomoc s přípravou a podáním žádosti:

Mgr. Lenka Moravcová
tel: +420 739 057 255
e-mail: lenka.moravcova%z%pohodavenkova.cz

Mgr. Jana Mervartová
tel: +420 731 554 495
e-mail: jana.mervartova%z%pohodavenkova.cz

Ing. Tomáš Vidlák
tel: +420 604 535 956
e-mail: tomas.vidlak%z%pohodavenkova.cz