Kontakt

Místní akční skupina POHODA
venkova, z.s.

(zkráceně MAS POHODA venkova, popř. MAS-Pv)
zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod oddílem L, vložkou 5707

Sídlo a kancelář:
Solnická 57, Dobruška, PSČ 518 01
IČ: 27005577
ID datové schránky: jyys82e

mas%z%pohodavenkova.cz

Solnická 57, 518 01 Dobruška

Tým MAS

Ing. Mgr. Martina Juričková

projektový manažer Strategie CLLD

DOTACE (IROP, OP TAK)