Kontakt

Místní akční skupina POHODA
venkova, z.s.

(zkráceně MAS POHODA venkova, popř. MAS-Pv)
zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod oddílem L, vložkou 5707

Sídlo a kancelář:
Solnická 57, Dobruška, PSČ 518 01
IČ: 27005577
ID datové schránky: jyys82e

mas%z%pohodavenkova.cz

Solnická 57, 518 01 Dobruška

Tým MAS

Mgr. Lenka Moravcová

projektová manažerka

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

Mgr. Jana Mervartová

hlavní manažer Strategie CLLD

DOTACE

Ing. Olga Prázová

hlavní manažer projektů MAP III

VZDĚLÁVÁNÍ, PR

Ing. Markéta Cejnarová

projektový manažer MAP III

VZDĚLÁVÁNÍ

Bc. Zdeněk Drašnar

předseda

 

(+420) 728 581 434
um.starosta%z%novy-hradek.cz 

 

Renata Holečková

finanční manažer

ÚČETNICTVÍ 

Bc. Jana Fišerová

koordinátor projektu OPZ+ 

VZDĚLÁVÁNÍ a KOMUNITNÍ AKTIVITY

Ing. Tomáš Vidlák

projektový manažer Strategie CLLD

DOTACE (IROP, PRV)

(+420) 604 535 956

tomas.vidlak%z%pohodavenkova.cz 

Ing. Dita Leinweberová

projektový manažer Strategie CLLD 

DOTACE (PRV)