Zpět na výpis |

Zaregistrované žádosti ve výzvě IROP 15

K 30.11. 2020 byl ukončen příjem žádostí do výzvy MAS z programového rámce IROP. Do 15. výzvy zaměřené na podporu Techniky pro IZS III byly prostřednictvím MS2014+ předloženy 2 žádosti o podporu, přičemž výzva byla vyhlášena dne 23.10.2020 s alokací 1 221 837,47 Kč (CZV).