Zpět na výpis |

Zaregistrovaná žádost o podporu ve výzvě IROP 17

K 17.5. 2021 byl ukončen příjem žádostí do výzvy MAS z programového rámce IROP. Do 17. výzvy zaměřené na podporu Bezpečnosti dopravy a cyklodopravy II byla prostřednictvím MS2014+ předložena 1 žádost o podporu, přičemž výzva byla vyhlášena dne 15.4. 2021 s alokací 3 138 250,08 Kč (CZV).