Zpět na výpis |

Vyhlášení výzvy na Techniku pro IZS II

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 17. září 2018 10.výzvu MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS II (č. 069/06_16_076/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na pořízení techniky pro IZS. Příjem žádostí bude probíhat od 17.9. 2018 od 10 h. do 31.12. 2018 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+.