Zpět na výpis |

Vyhlášení výzvy na Sociální začleňování

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 10. října 2017 2. výzvu k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce OPZ Výzva MAS POHODA–Sociální začleňování-I (č. 160/03_16_047/CLLD_15_01_071). Výzva je zaměřená na programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příjem žádostí bude probíhat od 10.10. 2017 od 4 h. do 21.12. 2017 do 12 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+Informační seminář k této výzvě se uskuteční ve čtvrtek 26.10. 2017 od 9 h. v kanceláři MAS.