Zpět na výpis |

Vyhlášení výzvy na Sociální podnikání (OPZ)

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 2. listopadu 2017 3. výzvu k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce OPZ Výzva MAS POHODA–Sociální podnikání-I (č. 223/03_16_047/CLLD_15_01_071). Ve výzvě bude podporován vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik, environmentální sociální podnik. Příjem žádostí bude probíhat od 2.11. 2017 od 4 h. do 9.2. 2018 do 12 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+.