Zpět na výpis |

Vyhlášení výzvy na Sociální podnikání (IROP)

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 14. listopadu 2017 6.výzvu MAS POHODA-IROP-Sociální podnikání I (č. 014/06_16_074/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřena na vznik a rozvoj sociálních podniků na území MAS. Příjem žádostí bude probíhat od 14.11. 2017 od 10 h. do 9.2. 2018 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+Informační seminář k této výzvě se uskuteční v pondělí 20.11. 2017 od 9 h. v kanceláři MAS.