Zpět na výpis |

Vyhlášení výzvy na Prorodinná opatření III

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 24. dubna 2019 8. výzvu k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce OPZ Výzva MAS POHODA–Prorodinná opatření-III (č. 946/03_16_047/CLLD_15_01_071). Výzva je zaměřená na podporu Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt) a Příměstské tábory. Příjem žádostí bude probíhat od 24.4. 2019 od 4 h. do 31.7. 2019 do 12 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+Informační seminář k této výzvě se uskuteční ve čtvrtek 30.5. 2019 od 14 h. v Hlavní kanceláři MAS v Dobrušce.