Zpět na výpis |

Vyhlášení výzvy na Prorodinná opatření II

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 1. listopadu 2017 3. výzvu k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce OPZ Výzva MAS POHODA–Prorodinná opatření-II (č. 224/03_16_047/CLLD_15_01_071). Výzva je zaměřená na podporu Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt) a Příměstské tábory. Příjem žádostí bude probíhat od 1.11. 2017 od 4 h. do 19.1. 2018 do 12 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+Informační seminář k této výzvě se uskuteční v úterý 14.11. 2017 od 13 h. v kanceláři MAS v Dobrušce.