Zpět na výpis |

Vyhlášení výzvy na Podporu zaměstnanosti

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 29. ledna 2018 5. výzvu k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce OPZ Výzva MAS POHODA–Podpora zaměstnanosti-I (č. 356/03_16_047/CLLD_15_01_071). Ve výzvě budou podporovány aktivity zaměřené na podporu zaměstnanosti osob z cílových skupin. Příjem žádostí bude probíhat od 29.1. 2018 od 4 h. do 29.3. 2018 do 12 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+Informační seminář pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 8.2. 2018 od 10 h. v kanceláři MAS v Dobrušce.