Zpět na výpis |

Vyhlášení výzvy na podporu Techniky pro IZS

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 16. října 2017 4.výzvu MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS I (č. 020/06_16_076/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz (dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí), pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s extrémním suchem (velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody, hadicový kontejner/přívěs). Příjem žádostí bude probíhat od 16.10. 2017 od 10 h. do 21.12. 2017 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+Informační seminář k této výzvě se uskuteční v pondělí 30.10. 2017 od 10 h. v kanceláři MAS.