Zpět na výpis |

Vyhlášení výzvy na podporu Stanic IZS

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 16. října 2017 5.výzvu MAS POHODA-IROP-Stanice IZS I (č. 021/06_16_076/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Podporované aktivity jsou: stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení a technologií stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. Příjem žádostí bude probíhat od 16.10. 2017 od 10 h. do 21.12. 2017 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+Informační seminář k této výzvě se uskuteční v pondělí 30.10. 2017 od 10 h. v kanceláři MAS.