Zpět na výpis |

Vyhlášení výzvy na Podporu kulturního dědictví

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 3. dubna 2017 1.výzvu MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví-I (č. 007/06_16_073/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na revitalizaci a zatraktivnění Národních kulturních památek (k 1.1. 2014) a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek (k 1.1. 2014). Příjem žádostí bude probíhat od 3.4. 2017 od 10 h. do 19.5. 2017 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+Informační seminář k této výzvě se uskuteční ve čtvrtek 13.4. 2017 od 10 h. v kanceláři MAS.