Zpět na výpis |

Vyhlášení výzvy na Podporu kulturního a přírodního dědictví II

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 7. září 2018 9.výzvu MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví II (č. 036/06_16_073/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (konkrétně zámky Opočno a Nové Město nad Metují, kostel ve Slavoňově). Příjem žádostí bude probíhat od 7.9. 2018 od 10 h. do 23.11. 2018 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+.